Výbor

Složení výboru a dozorčí komise schválené výroční členskou schůzí 26.2.2022.

Účast na brigádě je nutno nahlásit brigádnímu referentovi panu Frýdovi na tel. +420 605 141 051 .

Jméno Funkce Telefon
Výbor
Václav Sýkora předseda +420 606 741 027
Bc. Jan Opasek jednatel +420 774 310 644
Jan Rek místopředseda
Petr Frýda brigádní referent +420 605 141 051
Vladimír Labuť hospodář
Roman Novotný zástupce hospodáře
Karel Lorenz účetní
Václav Sýkora ml. kulturní referent
Zdeněk Růžička zástupce brig. referenta
Miroslav Valenta pokladník 731 268544
Josef Míšek správce chovných potoků
Dozorčí komise
Václav Ševčík předseda
Miroslav Tlapák
Josef Říha