Výbor

Složení výboru a dozorčí komise.

Účast na brigádě je nutno nahlásit brigádnímu referentovi panu Frýdovi na tel. +420 605 141 051 .

Jméno Funkce Telefon
Výbor
Václav Sýkora předseda +420 606 741 027
Bc. Jan Opasek jednatel +420 774 310 644
Václav Rek hospodář +420 725 244 505
Petr Frýda brigádní referent +420 605 141 051
Vladimír Labuť zástupce hospodáře
Bc. Jindřich Filip místopředseda
Karel Lorenz účetní
Markéta Ronovská kulturní referent
Miroslav Tomášek zástupce brig. referenta
Dozorčí komise
Václav Ševčík předseda
Miroslav Tlapák
Josef Říha